top of page

Política de Privadesa

Les dades que ens faciliteu a través d'aquest web, formaran part de fitxers titularitat de Llibreria El Creuer.

 

  • Gestió de Venda: Quan adquireix un producte a través del nostre web, les dades facilitades als apartats “dades d'enviament” i “dades de facturació”, si escau, s'utilitzaran per dur a terme la tramitació i gestió de la venda i posterior facturació. Així mateix, les dades facilitades a través del formulari “Comandes especials” s'utilitzaran igualment per tramitar la vostra sol·licitud de comanda especial.

  • Realitzar Ofertes, Promocions i Sortejos: La informació que ens proporcioneu a través dels nostres formularis de recollida de dades, podrà  ser utilitzada per a l'organització de promocions i sorteigs de productes comercialitzats a través de la nostra pàgina web. Cada promoció, oferta o sorteig comptarà amb les pròpies condicions particulars.

  • Enviament d'informació: La llibreria utilitzarà les dades personals que l'usuari proporcioni a l'apartat “contacti amb nosaltres” per respondre a les sol·licituds d'informació que ens sol·liciti.  electrònics de contacte s'emprarà a més, per enviar informació d'interès sobre les novetats dels productes comercialitzats, així com promocions, concursos i ofertes realitzades per la llibreria. Aquesta informació s'envia per via postal i electrònica. Els usuaris que no volen rebre aquest tipus d'informació poden comunicar-ho a l'adreça del correu electrònic.

  • Gestió d'Usuaris: La informació que ens proporcioneu al formulari de registre “el meu compte” serà utilitzada per a la gestió de clients i usuaris que utilitzin els nostres serveis a través de la pàgina web.

  • L'emplenament dels respectius qüestionaris és obligatòria per assolir els objectius respectius, i no és possible assolir els fins indicats sense l'obtenció de la referida informació personal.

Comunicació de Dades a Tercers

El Responsable del Fitxer té previst comunicar les seves dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació:

 

  • Per disposició legal: Les vostres dades seran comunicades a tercers en els supòsits en què una disposició legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials…etc.).

  • Gestió de pagaments i cobraments: Les vostres dades personals seran comunicades a tercers quan sigui necessari per formalitzar i gestionar el pagament dels productes o serveis adquirits (paypal, entitats bancàries o caixes d'estalvis).

  • A Tercers Necessaris per a la Prestació dels nostres Serveis: es comunicaran a tercers (administracions públiques, registres oficials o altres professionals com a notaris…etc) les dades de caràcter personal que resultin necessàries per prestar els serveis contractats.

  • Guanyadors de sorteigs, promocions i concursos: La llibreria publicarà les dades identificatives dels guanyadors de sorteigs, promocions o concursos. Aquestes dades (noms), seran publicades a la nostra pàgina web ia les diverses xarxes socials on La Llibreria tingui compte o perfil corporatiu.

Exercici de Drets i Confidencialitat.

Us informem del dret que us assisteix per exercir els vostres Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament de la sol·licitud d'exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que us identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) a l'adreça de del Responsable del Fitxer. Per obtenir informació sobre la manera d'exercir aquests drets podeu adreçar-vos a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:  www.agpd.es

La llibreria s'obliga, d'acord amb l'article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals tractades, encara després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts, i aquesta obligació ha d'estendre a tot el personal de la seva organització que accedeixi als fitxers esmentats. .

Mètodes de pagament

• Targetes de dèbit i crèdits 

• Efectiu (només a la botiga) 

Usos i Finalitats de les Dades Recollides

bottom of page